Den der underbevidsthed…

´

…er da en underlig størrelse! Alt det vi ikke er bevidste om, fysisk, mentalt, følelses-mæssigt. Noget af det kan vi blive bevidste om, andet er ikke muligt at bevidstgøre.

F.eks. er vi sjældent bevidste om mange af de tanker og følelser, der opstår hver evig

eneste dag. Vi er måske bevidst om en lille håndfuld eller to! Langt de fleste “går under radaren". Det siges at vi tænker ca. 60.000 tanker i løbet af en dag - prøv selv at tæl! Hvordan skulle vi være bevidste om så enormt et antal tanker?

Jeg ser meget ofte referencer til en påstand fra Tor Nørretranders bog, Mærk Ver-den, hvor det siges at vi hvert sekund er badet i et informations-hav på 11 mill. bits /sek. Det er en slat! Ud af dette nærmest uendelige informations-hav, kan vi kun forholde os til godt 15 - 50 bits/sek. Det er som en dråbe i havet, omend vi tror at dråben er havet, fra øjeblik til øjeblik. De 10 mill. 999. 950 andre bits (eksformation) som vi udelader, opererer stadig på det ubevidste plan.

Og hvad så? kunne man spørge. Hvor relevant er det at jeg (og alle andre) er ube-vidste om den største del af det der foregår i min indre verden?

For det første antyder det, at det vi tror er sandt “kun” er en mulighed - der nogle gange kan svinge sig op til at være en sandsynlighed, men aldrig blive en hug-og-stik-fast sandhed. Det har betydning bl.a. i kommunikationen mellem mennesker, hvor det er almindeligt at man naturligvis har ret!? Eller bekymring om en fremtidig begivenhed. Hvem kender fremtiden? (hey, hvis du gør... så giv et kald, jeg vil gerne have den kommende lørdags lotto-tal). Der er muligheder, som vi gennem et intenst fokus kan løfte til at være en sandsynlighed - på godt og ondt

"Her skulle være et billede af et isbjerg, der antyder at en smule af

bevidstheden er over overfladen og det meste gemmer sig under overfladen. Billeder siger ofte mere end 1000 ord."

Lad os tage eksamensangst; man ved at man skal til en eksamen om 6 uger, og begynder at forestille sig et elendigt resultat. Der er mange faktorer ved sådan en eksamen, der ligger udenfor vores kontrol, så hvem ved? Men gennem intens fokus på at det går skidt, er det svært at koncentrere sig om læsningen og nervøsiteten tager til. Som igen ødelægger koncentration, der øger nervøsitet, som så gør det svært at koncentrere sig, hvilket får…

Pointen er, at de mange tanker grupperes i mønstre, der enten hæmmer eller fremmer vores handlinger og resultater.

Heldigvis kan mønstre ændres, når vi er bekendte med dem. Det kan være gennem et godt råd, coaching, nye input (af overraskende natur) hypnose, læring og mange andre måder og metoder.

Find dig ikke i hæmmende mønstre og overbevisninger, de er ikke sande…bare et sæt af muligheder ud af uanede muligheder.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square