Nytårsforsætter eller fortsætter du efter nytår?


Godt nytår!

Fitnesscentre har som bekendt kronede dage efter nytår, hvor juleflæsket hænger lidt som en dårlig samvittighed om livet, og beder om at der nu må gøres noget. Eller måske er det løbesko-ene, cigaretterne eller andre dårlige vaner, der trænger til et eftersyn.

Hvad gør at nytårsforsætter sjældent bærer frugt?

Oftest er det fordi de ikke er gennemtænkte, ne-gativt formuleret eller reelt ikke har rod i værdi-er. Har man prøvet og fejlet et antal gange tid-ligere, er der heller ikke megen tiltro til projektet, og resultatet bliver derefter.

En klog kone - den salige Virginia Satir - sagde engang at frygten for at dø normalt betragtes som den største frygt vi bærer på, men at efter hendes bedste overbevisning var frýgten for at miste det velkendte en større frygt. Konkret kan det være frygten for at miste goderne forbundet med at ryge, at drikke cola, den ekstra portion (det smager jo godt det skidt). Disse “goder” er ikke reelle, men er blevet forbundet med rygning, cola, m.m.. F.eks. er den hygge der forbindes med at ryge indbildt (men opfattes og føles som virkeligt). Men hør…hygger børn sig ikke? Eller folk der aldrig har røget?

Pointen er at dårlige vaner og mønstre, har en funktion eller en bagvedliggende positiv hensigt. Ofte skælder vi bare ud på os selv, fordi vi ikke har viljestyrke, rygrad, disciplin til bare at stoppe det pjat. Men på det ubevidste plan, er der modstand på at slippe det velkendte, det trygge. Og det ubevidste vinder stort set altid i forhold til de bevidste ønsker. Så, der er en konflikt - vil/vil ikke.

For at nytårsforsætterne skal holde, skal der skabes en alliance med det ubevidste. Det ubevidste skal forsikres om at den ønskede forandring tilfredsstiller den bagvedliggende positive hensigt, sådan at den tryghed, hygge, afstressende virkning m.m., stadig er tilgængelig.

Et eksempel jeg hørte I Las Vegas for mange, lange år siden, var ën der forbandt røgen fra en cigaret med at være i live!? Han vandrede ofte alene i ørkenen, og hans cigaretter var hans små lejrbål undervejs. Sært, men hans oplevelse.

Ofte indledes et nytårsforsæt med ordene: “Jeg vil stoppe med….”! - “Jeg vil ikke længere…” - “Jeg vil tabe mig x antal kg”. Stoppe/ikke/tabe kaldes for negationer og udfordringen er at det ubevidste overhører disse ord. Så prøv f.eks. at fjerne ordet IKKE i følgende målsætning: “Jeg vil IKKE være sur på mine unger.” Eller: “Jeg vil IKKE have den influenza, der lægger mine kolleger ned.” - “Jeg vil IKKE være stresset:” Sætningerne hvor IKKE er elimineret, er reelt den kommando, man sender til sit ubevidste. Farven i ovenstående eksempler antyder at det ubevidste kun kan læse grønt! (det er naturligvis ikke sandt, men eksempler)

Da jeg selv for en årrække siden, trængte til at regulere min vægt, udtrykte jeg det som at jeg ville opnå min ideelle kampvægt, fremfor at jeg ville tabe 10 kg.

Udtryk dine ønsker, mål og forsætter positivt: “Jeg vil være mere opmærksom på mine ungers behov.” - “Jeg vil forblive sund og rask.” - “Jeg vil tage det roligt og nå det jeg kan.”

Så du når dine mål…forsætligt!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square