Pygmalion…forventningers magt 1


Forventninger er en sjov størrelse. Overskriften - Pygmalion - henviser til musicalen “My Fair Lady”, hvor to sprog-professorer diskuterer om det er muligt at lære en “commoner” - Elisa - at tale et formfuldent engelsk.

Pointen er om forventningen til om det er muligt eller ej, gør forskellen.

I skole-regi, tales (taltes?) der om Rosenthal-effekten, baseret på et forsøg gjort på en engelsk skole, hvor lærerne knyttet til én klasse, fik at vide at forældrene til eleverne var professorer, læger, højtuddannede indenfor forskellige grene (klasse A). Lærerne tilknyttet en tilsvarende klasse fik at vide at elevernes forældre var kulminearbejdere og andre lavtlønsjob (klasse B). Forventningen til elevernes formåen i de to klasser var som nat og dag. Lærernes forventninger til klasse A var kæmpehøje, og lærerne tilknyttet klasse B var noget lunkne. Og deres respektive indsats var derefter. Og ganske som forventet, klasse A klarede sig overordentligt godt, mens klasse B´s resultater var så som så. Efter skoleårets afslutning fik lærerne så at vide at der ikke var nævneværdig forskel på de to klassers potentiale, sociale status, miljø mv. Blot på de forventninger der var stillet op for lærerne.

Vi indstiller vores sprog og kropssprog, attitude, aktivitetsniveau og motivation efter det vi forventer vil ske.

Der er positive, neutrale og negative forventninger. Positive forventninger skaber håb, mod og motivation, og vi handler mere fokuseret og målrettet i overensstemmelse med forventningen.

Frygt og bekymringer er eksempler på negative forventninger om at noget ubehageligt kommer til at ske - at vi dumper til en eksamen, at vi ikke kan betale regningerne til den første, at bossen vil fyre os, eftersom han har indkaldt til samtale, at flyet styrter ned, når vi er 10.000 m. over jordens overflade osv.

Sådanne negative forventninger kan enten få os til desperat at handle for at undgå det uundgåelig, eller handlingslamme os (i et fly 10.000 m. oppe er handlingslammelse faktisk at foretrække). Jeg vil senere her på bloggen skrive om Placebo-fænomenet, der er et fysisk eksempel på forventnin-gens magt. Og modpolen Nocebo, der er eksemplet på negativ eller ingen forventning.

Men…forventninger er ikke sande. De kan blive det, men som udgangspunkt foregår det mellem ørerne. Det gælder både positive og negative forventninger. Man kan have den stærkeste positive forventning, og alligevel blive skuffet. Efterfølgende kan man så dæmpe sine forventninger…i forventningen om at blive skuffet! Man kan lide alle helvedes kvaler med en negativ forventning (frygt), og så gik det dog alligevel. Flyet landede sikkert, eksamen blev bestået, regningerne betalt og bossen ville blot høre om du trivedes på jobbet.

I den næste blog, vil vi kigge lidt på hvad vi gør - først - med de negative forventnin-ger og krydsforventninger, og efterfølgende opbygning af håb og positive forvent-ninger…stay tuned:)


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square