Hvad kan du forvente af Hypnose? 2


Hvilke hypnotiske metoder og teknikker kan jeg forvente, der benytttes?

- dette er den anden af 3 blogs, med henblik på at tilvejebringe yderligere information omkring hypnose.

Dette spørgsmål skiller jeg lige ad i 2 (anden del kommer i sidste blog i serien): Induktion (indføring i den hypnotiske tilstand - trance) og i behandlings-/udviklings øjemed.

Der er mange, mange induktionsmetoder - nogle lange, tidskrævende og omstændelige, og nogle exceptionelt hurtige (lyn-induktioner). Mennesker er for-skellige og skal respekteres for deres unikke indre konstella-tion. Ikke alle kan bringes i trance på et splitsekund, men alle kan bringes i trance - da dette er en naturlig proces vi under alle omstændigheder oplever. Ikke alle ønsker at blive bragt i trance, og også dette skal respekteres. Respekt og tillid er nøgleord, i denne sammenhæng.

Helt klassisk er progressiv afspænding. Denne metode har fået ny luft med Mindfulness og kaldes der for Body-Scan. Den er velkendt af folk, der dyrker Yoga som Yoga Nidra. Metoden går på at lede bevidstheden gradvis gennem kroppen - enten oppefra hovedet eller nedefra fødderne. "Nu mærker du at dine tæer begynder at slappe mere og mere af, og nu dine fodsåler...dine hæle...ankler..." osv. En virksom metode jeg aldrig benytter, det er simpelthen for kedeligt!

Mange metoder benytter øjenfixering..."Kig på en plet oppe på væggen...og mærk at dine øjenlåg bliver tungere og tungere..." Der er nærmest ingen grænser for hvad man kan fokusere på; punktet på væggen/loftet, et svingende lommeur!, en lille-fingernegl. Dette er ofte et første skridt og følges op af en fordybelses-proces, hvor man tæller fra f.eks. 10 - 1, eller oplever at gå 10 trin ned ad en trappe, kører x antal etager ned med en elevator.

Monotoni - de fleste kender at kede sig halvt i søvn, og det er princippet bag det svingende pendul eller at lytte til en metronom, hjulene der synger mod vejbanen, et urs tikken. Ofte forbindes en hypnoseudøvers stemmeføring med at være monoton, af samme årsag. Det behøver ikke at være tilfældet, en trancetilstand defineres ofte som værende et engageret fokus omkring et enkelt element. Den oplevelse opnås ofte ved en spændende film, der er alt andet end monoton og kedelig.

Elman-induktion, en klassisk og meget yndet induktion. Jeg benytter den gerne og ofte, da den er virksom og relativ lidt tidskrævende. Denne induktion omfatter øjenfixering/lukning, et fysisk element - armen løftes og slippes med en suggestion (hypnose-jargon for forslag til det ubevidste) om at den er tung og slap, og når den falder ned vil det medføre en øget fysisk afspænding. Herefter en tælleprocedure, hvor klienten tæller baglæns fra 100 - højt , indtil talrækken forsvinder spontant eller som en effekt af suggestion.

Blandt NLP-folk, er der en tendens til at medinddrage lemmerne, f.eks. at løfte en hånd op foran klientens øjne, eller at løfte hånden og berøre denne med en serie små lette tryk. Begge dele har en tendens til at skabe en let forvirring, hvilket er hensigten, da det letter adgangen til trancetilstanden.

Indenfor NLP (hvor L står for Lingvistisk (sproglig)), er der også en tendens til at bruge en række små finurlige sprog-finter, ligeledes med den hensigt at skabe en forvirringstilstand. Hvor klassisk hypnose ofte benytter en relativ autoritær facon - gør som jeg siger! - benytter NLP sig oftere af en matching af noget velkendt, f.eks. som følger:"...nu, som du sidder der (sandt) ...og kigger på mig (sandt)...og hører min stemme (sandt)... vil du let og hurtigt slappe af fra top til tå (Hmmm, måske sandt? eller...)

Princippet er her, at når vi hører noget der er uigenkaldeligt - du læser disse ord... og bemærker den blålige bag-grund, så får vi tillid til at det der følger også er sandt. med mindre springet er for stort - "...du læser disse ord...og bemærker den blålige bag-grund...mens du trækker vejret...og pludselig får en uimodståelig trang til at overføre din løn til mig hver måned". NOT likely!

NLP-folk benytter også ofte at markere ord eller dele af en sætning: "...når du nu begynder at slappe af...", hvilket det ubevidste genkender og accepterer. Det lille trick benytter vi alle dagligt i samtale, ved f.eks. at understrege noget med en håndbevæ-gelse, eller nikker med hovedet. Vi benytter det også skriftligt, ved at bruge fed, understregning og kursiv, for at forstærke en pointe. At vi benytter den slags fif - oftest uden selv at være bevidst om det - gør at induktioner af denne slags kaldes Konversationel hypnose.

Der er som nævnt rigtigt mange induktions-metoder - som ofte kombineres - ovenstående dækker nok de mest anvendte.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square