Hvad kan du forvente af Hypnose? 1


- dette er den første af 3 blogs, med henblik på at tilvejebringe yderligere information omkring hyp-nose. udgangspunktet er det klassiske spørgsmål: Hvor mange sessioner, skal jeg have?

Bl.a. på grund af sceneshows og TV udsen-delser, er der mange myter omkring hypnose - på godt og ondt. Godt når det skaber en positiv forventning og ondt når det skaber henholdsvis frygt/mistillid eller overdreven mirakuløs effekt.

Mange, mange klienter har en forventning om at et problem skal løses her og nu, ad en enkelt session. I forhold til mange andre metoder ER hypnose at betragte som korttidsterapi, og der er mange dagligdags problemstillinger der kan håndteres af 1 - 3 sessioner. Det kan f.eks. være dårlige vaner og fobier, som ofte enkeltstående problematikker eller symptomer.

Når der er traumatiske oplevelser eller dybe overbevisninger, der ligger til grund for en ubehagelig følelse, sindstilstand, fysiske symptomer og/eller uheldig adfærd, er det ofte nødvendigt at bruge mere tid, flere sessioner. I princippet kan man her-og-nu finde og opløse det bagvedliggende mønster, dog er principper og realitet ikke altid så enkelt.

Det ubevidste (eller underbevidstheden om man vil) er en snu rad! Uagtet at et symptom - fysisk, psykisk eller socialt - er smertefuldt, opfylder det en funktion/en hensigt. En af vore stærkeste følelser er ønsket om det kendte, det kan være trygt at føle sig utryg - sådan sat lidt på spidsen. De fleste symptomer - og de fleste betyder ikke alle! - bunder i et ønske om sikkerhed. Sikkerhed for en 3-årig er på ingen måde det samme som sikkerhed for en 37-årig. Det ubevidste er ikke logisk og rationelt, det er emotionelt. Det følger et kendt mønster, uanset hvad prisen er - og fortsætter ofte indtil at det (det ubevidste) er overbevist om at et nyt mønster tilfredsstiller den oprindelige hensigt - f.eks. sikkerhed.

Lad os tage et eksempel:

En klient havde gennem mange år haft problemer med at få tilstrækkeligt kundeun- derlag til sin forretning. Kompetencen var til stede, behovet var der, kunderne var alle mulige andre steder! I en regression (tilbageføring i tid) dukkede et billede op af en ammesituation, hvor hun (klienten) var sulten, men der var ingen mælk - næring - og oplevelsen var at der ikke var nok til hende.

Dette eksempel var meget tidligt - langt før der var en sproglig/tankemæssig tilstede-værelse. Om det var reelt, eller en "historie" det ubevidste diskede op med, vides ikke. Men genoplevelsen gjorde en forskel fremadrettet. Jeg bruger dette eksempel, da det var en øjenåbner for mig, mange mønstre udvikles inden vi er 6 år, det er sjældent at jeg oplever at det opstår som spæd.

​Nogle hypnoterapeuter vælger at gå helt til tidligere liv, disse kan du finde i Nyt Aspekt! Jeg ved ikke hvorvidt vi har levet før eller ej, det er da meget spændende - personligt finder jeg det ikke relevant.

Lad os tage et mere...

Jeg har med en specifik NLP-teknik, hjulpet mange til at blive bedre til at stave. Engang var jeg og en kollega hyret af en højskole, til at lave et ordblinde-kursus. Da vi nærmede os afslutningen, sagde en af kursisterne: " Det er meget godt at du kan lære mig en stavestrategi...", hvorpå jeg lettere ubehøvlet bad ham stave til kommuni-kationstræning. Det gjorde han uden at blinke og fortsatte: "...men jeg ER jo stadig ordblind." Hans "problem" var ikke hans evner, eller mangel på, det var hans identitet - Jeg ER... kontra jeg kan (ikke).

Eksemplerne tjener til at vise at der er forskel på kompleksiteten i en problemstil-ling, og det fremgår ikke altid tydeligt fra start.

Så det fuldstændigt klare svar på spørgsmålet...Hvad kan jeg forvente?...er, at det kommer an!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square