Mere om NLP...

"NLP kaldes ofte bruger-manualen til hjernen."

     NLP (populær kortform af NeuroLingvistisk Programmering)

 

     NLP er en tværfaglig disciplin der tilbyder en palette af brugervenlige værktøjer i forhold til kommunikation og for-andring. Navnet henviser til de elementer der fokuseres på for at formidle forandringsprocesser og i mødet med andre mennesker: 

     Neuro - der henviser til hvordan vi med sanserne opfatter verden/virkeligheden omkring os, og hvordan vi (ubevidst/ automatisk) sorterer i denne informationsmængde. En proces der resulterer i en indre version - eller model - af den ydre verden/virkelighed. Denne indre version (populært kaldet “Kortet Over Verden" - eller K.O.V) bruger vi til at navigere i verden/virkeligheden. Denne indre version er yderst vane- og mønster-betinget, og er stærkt begrænset i forhold til den reelle virkeligheds uendelige muligheder. NLP sigter på at genetablere en højere grad af valgfrihed, i forhold til hvordan vi opfatter livet/verden/virkeligheden. 

     Lingvistisk (lingvistik = sprogvidenskab) er den proces hvormed vi skaber mening ud af denne informationsmængde, både indadtil og udadtil. De ordvalg vi vanemæssigt benytter indadtil viser meget tydeligt hvilke kognitive (tanke-) processer vi bruger. Gennem lingvistisk analyse af sætninger, udfordres fastlåste tankemønstre og frigiver mere af det personlige potentiale.

     Da sproget giver mening til det vi med sanserne oplever vil det vi siger til andre, direkte påvirke deres tanker - og dermed handlinger. Dermed er det muligt at styre en andens tanker og handlinger i en mere positiv og produktiv retning. Dette kan lyde som manipulation, men er noget vi alle gør dagligt. Pointen er at gøre det med et etisk fokus.

     Programmering - hentyder til at det vi har opfattet, lært og gjort automatiseres og fremover sker udenom den bevidste vilje. Det er blevet til et “motor-program” i nervesystemet. Det meste af vores adfærd - fra en hilsen til at køre bil - sker “af sig selv” og vi er fri til at tænke andre ting, mens vi f.eks. vasker op eller løber en tur.

     Sådanne “programmer” kan omprogrammeres til nye og mere produktive vaner.

     NLP som disciplin blev grundlagt tidligt i 1970érne af John Grinder, dengang assisterende lingvistikprofessor ved University of Santa Cruz, Ca., hvor han blev kontaktet af to studerende ved samme universitet, Richard Bandler og Frank Pucelik. Bandler og Pucelik havde (og har) en intuitiv evne til gentage, kopiere eller modellere den adfærd og de mønstre, et usædvanligt dygtigt menneske benytter. John Grinder havde - via lingvistikken - et analyseapparat, til at sætte disse mønstre på formel, så de blev gjort tilgængelige for andre.