Mere om hjernen...

"Nerd-alert"!

Denne side er relativt lang - og for nogle definitivt tør! 

     NB.: Der er meget mere at sige/skrive om hjernen, end det herunder. Det er et felt i rivende og hastig udvikling. Det her beskrevne handler om træning, med det formål at optimere specifikke færdigheder, samt opnå større grad af tilstands-kontrol. Nederst ligger Youtube-links til videoer (på engelsk), jeg finder både interessante og fornøjelige. 

 

NeuroPlasticitet...

 

     Da jeg først lærte anatomi og fysiologi, gik man ud fra at hjernen var det eneste organ der ikke udvikledes yderligere, når først den var formet i en tidlig alder. Igennem de seneste godt 30-35 år, har den opfattelse ændret sig radikalt. I dag ved man at hjernen er færdigudviklet når man er ca. 25 år, det vil sige at de fysiske strukturer hjernen består af har nået sin modenhed. Ikke desto mindre vil hjernen fortsætte - resten af livet (under normale omstændigheder og især ved at træne og behandle den ordentligt) - med at skabe neurale forbindelser. At hjernens nerveceller forbinder sig med hinanden, gennem læring og erfaringsdannelse. Det kaldes NeuroPlasticitet og er udgangspunktet, for det følgende.

     Når det kommer til træning af hjernen og nervesystemet, er der 3 veje at gå: 1) fokus og øget

kontrol af hjernebølger - EEG, 2) fokus og øget kontrol og optimering af hjertets funktion -

HRV samt 3) konkrete træningsøvelser - "BrainGym" - som f.eks. beskrevet i bogen

"Knivskarp" af M. Birkkjær (skuespiller og testperson) og Troels W. Kjær (hjerne-

forsker), eller de mange smartphone-apps (Lumosity, PEAK, FitBrain, Brain+ m.fl.).

     De  3 udelukker på ingen måde hinanden, ligesom man fint kan træne styrke, udholden-                                                     hed og mobilitet på det fysiske plan.

     En populær metode i disse år er binaural beats/isochronic beats, der er frekvenser udenfor det hørbare område, der skulle bringe hjernen til at "svinge" i eksempelvis alfa-tilstand. Jeg har eksperimenteret i mere end 2 år med dis-se, uden at kunne fremvise noget-som-helst, og overlader gerne denne del af hjernetræningen til Youtube.

1) Hjernebølge-træning

 

     Gennem de seneste 100 år (her i 2017) har man målt de elektriske impulser, der følger nervesystemets aktivitet. Disse impulser er meget svage og måles med EEG-udstyr (ElectroEncephaloGram - EEG), hvor elektroder har kontakt med hovedbunden. Som nævnt er impulserne svage, hvilket betyder at der er en del "støj på linien", der skal sorteres fra. Impulserne måles i Hertz (Hz.)

     De elektriske impulser varierer i intensitet - forskellige bånd af hjernebølger - og placering i hjernen. F.eks. vil stor kreativ aktivitet, kunne ses mere (men ikke udelukkende) i højre hjernehalvdel, end i venstre hjernehalvdel. Hvad angår de forskellige "bånd" - gamma/beta/alfa/theta og delta - korresponderer graden af tilstedeværelsen af et af disse bånd med forskellige bevidsthedstilstande. F.eks. er gamma-bølger tilstede i forøget grad, ved intensiv pro-blemløsning, mens delta-bølger primært er tilstede under dyb søvn.

     Alle frekvenser er tilstede hele tiden - det er ikke ligesom en gearkasse, med trinvise skift - ved forskellige aktiviteter øges mængden af impulser af en given art - f.eks. alfa. 

     Værdien af at træne sin evne til at øge mængden af de forskellige frekvenser, er tilstandskontrol. Under studier er det en gevinst at have mange beta-bølger, hvorimod det er en gevinst at have en balanceret mængde af alfa- og betabølger ved en eksamen - skarp på en afslappet måde.

     De 5 "Bånd" er: Obs.: som nævnt er disse bånd dynamiske og hele tiden til stede. Der kan være en øget fremkomst af et bånd, og dermed den tilsvarende bevidsthedstilstand. 

Gamma:            35/40 - ? Hz. En topkoncentreret - nærmest genial - tilstand.

Høj Beta:           16 - 20 Hz. - vores dagsbevidste, tænksomme tilstand. Stressede tilstande, vil have denne frekvens.

Lav Beta:            12 - 16 Hz. - en mere afslappet dagsbevidsthed.

Høj Alfa:            10 - 12 Hz. - en afslappet dagdrømmeagtig tilstand, let trance i relation til hypnose.

Lav Alfa:               8 - 10 Hz. - en dybere afspændt, mere fantasirig og kreativ tilstand

Høj Theta:          6 -  8 Hz. - en dybt afspændt tilstand, hvor kroppen er i hvile - en mellem-dyb trance

Lav Theta:           4 -  6 Hz. - en meget afspændt tilstand, hvor krop og bevidsthed restitueres

Delta:                  0.5 - 4 Hz. - en meget dyb bevidsthedstilstand, vi normalt kun finder under drømmeløs søvn. En dyb                                      trance vil ligge i den øvre ende af dette bånd. En særlig dyb trance- eller mystisk/meditativ tilstand,                                      kan findes i den midterste del af dette bånd, omend det er usædvanligt.

 

2) HRV - HeartRate Variability

     Hvor hjernebølgerne bestemmer de forskellige bevidsthedstilstande, er hjertets intelligens mere forbundet med velvære, stress-frihed og de følelser der vækkes af relationer. Det er tættere forbundet med en tænd/sluk-funktion - der tales om at være i større eller mindre grad af kohærens, og når der er høj kohærens føler vi os veltilpasse, har overblik og overskud. Er der lav kohærens, er der lettere vej til stress, udbrændthed og til at "klappen går ned".

                                           Graden af kohærens formidles til hjernen via vagus-nerven, og er der en lav kohærens lukker                                                       frontallapperne ned (den voksne, planlæggende, besluttende del af hjernen, der i størrelse                                                          adskiller os fra andre primater.) Det medfører at vi ikke kan huske, koncentrere os eller                                                                generelt "bruge hovedet". Klassiske stresssymptomer.

                                                            At arbejde med HRV, er relativt enkle vejrtræknings-øvelser (udført over tid og 3-4 x                                                             5 min. pr. dag)  med feedback fra et håndholdt apparat, et brystbælte eller en                                                                       øreclips forbundet med en computer. Der er efterhånden flere udmærkede apps,                                                                 der kan måle HRV godt nok til at "høste" feedback vedrørende sin fremgang.

     Stadig flere idrætsfolk benytter HRV-måling, for at undgå overtræning. I hospitals-regi benyttes HRV fortrinsvis ved for tidligt fødte og efter et hjerteanfald.

     En interessant observation, jeg gjorde mig på en messe hvor jeg demonstrede både HRV og EEG, var, at når en person gik ind i en tilstand af høj kohærens, opstod der en ro og et nærvær hos de der stod i nærheden, indenfor en radius af ca. 1.5 - 2 m. Jeg kunne se det - de omkringstående kunne mærke det.

3) BrainGym

     BrainGym er mere konkrete øvelser - som tal- og bogstavlege, hukommelsestræning, fokus

m.m. Som tidligere nævnt er der flere gode apps, til træne hjernen - og især vil jeg igen gerne

fremhæve bogen "Knivskarp".

     At medinddrage et specifikt element af NLP - mentale strategier, afspændingsprocesser og

"Borrowed Genius" forstærker træningen væsentligt.

Video-links...